Człowiek - przyjaciel czy wróg przyrody?

Post date: 2018-05-11 07:29:16

Dnia 27 kwietnia 2018 roku odbyło się uroczyste podsumowanie wyników Ekologicznego Konkursu Plastycznego pod hasłem "Człowiek - przyjaciel czy wróg przyrody"zorganizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową w Szarwarku we współpracy z Filią Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szarwarku z okazji przypadającego 22 kwietnia Dnia Ziemi. Celem konkursu było uwrażliwienie odbiorcy na aktualny stan zagrożenia środowiska i problemy związane z rozwojem cywilizacji oraz propagowanie postaw ekologicznych wśród dzieci. Prace konkursowe przygotowali uczniowie z klas 1-7. Jury w składzie: Barbara Pasternak i Sylwia Piekielniak oceniło prace w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 1-3 i klasy 4 -7, biorąc pod uwagę poziom artystyczny, pomysłowość, dobrane techniki plastyczne oraz staranność wykonania prac.

Oto wyniki prac Komisji:

W kategorii klas 1-3

1 miejsce Dominika Gut z kl.3

2 miejsce Michał Wątroba z kl.2

3 miejsce Roksana Moździerz z kl.3

W kategorii klas 4-7

1 miejsce Izabela Orłowska z kl.7

2 miejsce Oliwia Cichoń z kl.4

2 miejsce Gabriela Mikuła z kl.7

3 miejsce Klaudia Żurawska z kl.5

3 miejsce Sergiusz Lubera z kl. 4

Wszyscu laureaci otrzymali dyplomy i nagrody.