Dzień Strażaka w Szarwarku

Post date: 2012-05-28 13:18:48

Dwudziestego maja 2012 roku w Szarwarku świętowaliśmy gminny Dzień Strażaka którego Patronem jest św Florian. Gospodarze czyli OSP Szarwark gościli władze samorządowe zaproszonych gości oraz strażaków z całej Gminy Dąbrowa Tarnowska. Swój udział miała także Szkoła Podstawowa, której uczniowie pod kierunkiem nauczycielek zaprezentowali krótki pokaz artystyczny. Uroczystość rozpoczęła się o 10:30 mszą w Kościele pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli następnie odbył się przemarsz wraz z orkiestrą na teren Szkoły Podstawowej gdzie odbyła się dalsza część uroczystości w tym przemówienia oraz odznaczenia zasłużonych strażaków. Po występach wszyscy udali się na zasłużony odpoczynek w budynku OSP Szarwark gdzie mogli się posilić i oddać się spokojnej rozmowie w gronie zaprzyjaźnionej społeczności strażackiej. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej w swojej wypowiedzi przedstawił m.in. historię OSP Szarwark oto część wypowiedzi:

(...)Ochotnicza Straż Pożarna w Szarwarku została założona w 1946 r. W skład komendy

wchodzili wówczas: Bronisław Wajda - komendant, Adam Morawiec- zastępca komendanta ds. kulturalno - oświatowych, Stanisław Kmieć - zastępca komendanta ds. technicznych, Mieczysław Kędzierski – sekretarz, Stanisław Barabasz, Edward Żurawski i Władysław Kołodziej - członkowie. Komisja rewizyjną stanowili: Roman Skrzyniarz - przewodniczący, Zygmunt Moździerz - członek, Julian Wałaszek - członek, Aleksander Moździerz i Bronisław Moździerz - zastępcy członków.

W 1967 r. skład zarządu stanowili: Bronisław Wajda - prezes, Julian Wałaszek - naczelnik, Mieczysław Kędzierski - sekretarz, Julian Kmieć - skarbnik, Władysław Kołodziej - gospodarz.

W 1968 r. jednostce nadano sztandar ufundowany przez członków OSP.

1 stycznia 1977 r. Komendant Wojewódzki Straży Pożarnych w Tarnowie ppłk poż. Aleksander Mamak mianował naczelnikiem Juliana Walaszka a jego zastępcą Józefa Walaszka.

9 lutego 1991 r. w Szarwarku miało miejsce kolejne walne zebranie sprawozdawczo- wyborcze. Wybrano Zarząd w składzie: Marian Świerczek - prezes, Edward Klimek- naczelnik

i Wiesław Marek - sekretarz.

8 marca 1993 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo- wyborcze. Prezesem został Aleksander Moździerz, naczelnikiem Edward Klimek, którzy pełnia tę funkcję obecnie.

Strażacy z OSP Szarwark dali poznać się z dobrej strony pod względem wyszkolenia i kunsztu bojowego. W gminnych zawodach sportowo- pożarniczych organizowanych w 2000r., w 2004r., 2008r. strażacy z OSP Szarwark zajęli I miejsce. W powiatowych zawodach sportowo- pożarniczych organizowanych w 2000 r. w Dąbrowie Tarnowskiej jednostka Szarwark zajęła I miejsce i brała udział w zawodach wojewódzkich organizowanych w Suchej Beskidzkiej zajmując miejsce w pierwszej dziesiątce uczestników. Jednostka brała udział wiele razy w akcjach ratowniczo- gaśniczych, nie tylko na swoim terenie. Druhowie pomagali m.in. podczas powodzi w 1997 r. i 2000 r., umacniając wały przy rzece Upust w Gminie Radgoszcz.

Oprócz działalności na niwie przeciw pożarowej dorobek OSP jest duży. Mam tu na myśli strażacki ruch kulturalny, działalność sportową, pielęgnowanie tradycji i historii, upowszechnianie wiedzy i zamiłowanie do idei OSP wśród młodzieży i dorosłych, to wreszcie podejmowanie wielu inicjatyw społecznych na rzecz miejscowego środowiska (budowa dróg, domów ludowych, gazyfikacji, budowa zbiorników dla celów pożarowych, kanalizacja.).

Źródło : BIP Dąbrowa Tarnowska

Zobacz zdjęcia