Dziesiąta rocznica otwarcia nowego budynku szkoły

Post date: 2010-11-02 08:12:52

Budynek szkoły

26 października 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Szarwarku uroczyście świętowano 10 rocznicę oddania do użytku nowego budynku. W obchodach wzięli udział: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, dyrektor ZOSiP Marian Gajda, wizytator Ryszard Ostrowski, dyrektor ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych Jan Kądzielawa, emerytowani nauczyciele i pracownicy obsługi, rodzice oraz cała społeczność szkolna. Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie mszą świętą odprawioną przez księdza proboszcza Janusza Halika w parafialnym kościele. Następnie wszyscy udali się do budynku szkoły, by wziąć udział w części oficjalnej obchodów. Zaprezentowano ponad stuletnią historię szkolnictwa w Szarwarku zilustrowaną zdjęciami. W tym wyjątkowym dniu złożyli także ślubowanie pierwszoklasiści. W dalszej części uroczystości goście obejrzeli program artystyczny

o tematyce patriotycznej. Kończąc swój występ uczniowie wyrazili wdzięczność i radość

z powodu istnienia tak pięknej szkoły, a także nadzieję, że szkoła w Szarwarku przetrwa wieki i uczyć się będą w niej kolejne pokolenia.