Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Post date: 2016-12-22 12:34:30

Wszystkie akcje, konkursy i inne działania przeprowadzone w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przyczyniły się do zwiększenia zainteresowania uczniów książką, czytelnictwem i biblioteką. Uczniowie chętniej i częściej korzystają z księgozbioru biblioteki, a zwłaszcza z nowości zakupionych w ramach Programu, które cieszą się szczególnym zainteresowaniem. W czasie od września do grudnia 2016 r. nastąpił znaczny wzrost czytelnictwa. Uczniowie wymieniają się między sobą informacjami dotyczącymi przeczytanych książek i polecają sobie nawzajem te, które już przeczytali. Księgozbiór biblioteki powiększył się o 293 pozycje książkowe.