Święto Konstytucji 3 Maja

Post date: 2016-05-03 17:54:09

WIWAT 3 MAJ!

3 maja 1791 r. uchwalona została ustawa rządowa, która przeszła do historii. W tym roku obchodzimy 225. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja - pierwszej ustawy zasadniczej regulującej ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była ona wielkim osiągnięciem narodu chcącego zachować niezależność państwową, a także zabezpieczała możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju. Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie spisaną konstytucją.