Zajęcia otwarte dla rodziców

Post date: 2018-06-05 07:32:46

Dnia 21 maja w oddziale przedszkolnym odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców. Pierwsza część zajęć została przeprowadzona na sali gimnastycznej, były to zajęcia z ruchu rozwijającego metodą Weroniko Sherborn, które prowadziła Pani Marta Mędala - nauczyciel i Sołtys wsi Szarwark we współpracy z wychowawczynią. Druga część zajęć nawiązywała do tematu łąki i jej mieszkańców. Dzieci odgadywały zagadki, przeliczały biedronki, nakładały kropki biedronce przy pomocy rurki do napojów, śpiewały i tańczyły. Zajęcia prowadziła Pani Karolina Ogara.