KONKURS SUDOKU 2015/2016

Post date: 2015-09-30 16:11:26

SZKOLNY KONKURS

„MISTRZ SUDOKU”

REGULAMIN:

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów klas IV – VI.

2. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach.

3. I etap konkursu odbędzie się 20 października o godz. 8.55.

4. Czas trwania konkursu: 45 minut.

5. Każdy uczeń otrzymuje do rozwiązania 4 łamigłówki – o poziomie trudności „łatwy”.

6. Uczestnicy rozwiązują samodzielnie otrzymane diagramy sudoku.

Uczniowie wypełniają sudoku ołówkiem, w przypadku błędu używają gumki do mazania, pola nieczytelnie wypełnione będą uznane jako błąd.

7. Za niestosowne zachowania, tzn. niesamodzielne rozwiązywanie, przeszkadzanie innym lub inne zachowania budzące zastrzeżenia, uczestnik może zostać wykluczony z konkursu.

8. Uczestnik sygnalizuje zakończenie pracy poprzez podniesienie ręki.

9. Jeżeli wszyscy uczestnicy uzupełnią diagram przed końcem lekcji, etap dobiega końca.

10. Pięciu najlepszych uczniów przechodzi do II etapu.

11. II etap konkursu odbędzie się 9 listopada o godz. 9.50.

12. W II etapie każdy uczeń otrzymuje do rozwiązania 1 łamigłówkę o poziomie trudności „średni”.

13. Zwycięzca otrzyma tytuł „Szkolnego Mistrza Sudoku”, dyplom oraz ocenę celującą z matematyki.

Uczniowie, którzy zdobędą II i III miejsce otrzymają dyplom oraz ocenę celującą z matematyki.

14. Pozostali uczniowie otrzymają ocenę bardzo dobrą z matematyki za udział w konkursie.

CELE KONKURSU:

Konkurs ma na celu popularyzację łamigłówek liczbowych wśród młodzieży szkolnej, rozwijanie logicznego myślenia, przewidywania, dostrzegania związków pomiędzy poszczególnymi etapami rozumowania.

Organizator:

Karolina Kmieć