Nocowanie w szkole

Post date: 2015-11-12 19:09:27

REGULAMIN „ II NOCY W SZKOLE”

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W SZARWARKU

1. „Noc w szkole” odbędzie się z dnia 13.11 na 14.11.2015 r. w godzinach 22:00 – 8:00 w PSP w Szarwarku.

2. Uczestnikami „Nocy w szkole” mogą być wszyscy uczniowie klas IV – VI, którzy dostarczą podpisane przez rodziców zgody.

3. Zabronione jest wprowadzanie osób z zewnątrz.

4. Każdy uczestnik powinien przybyć do szkoły na godzinę 22:00.

5. Rodzice są zobowiązani do przyprowadzenia uczniów do szkoły na wyznaczoną godzinę oraz zapewnienia bezpiecznego powrotu dzieci do domu.

6. Uczestnik „Nocy w szkole” nie może samodzielnie opuszczać budynku szkolnego w czasie trwania imprezy.

7. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, uczeń może opuścić szkołę tylko i wyłącznie, gdy odbierze go rodzic lub prawny opiekun (który podpisze wcześniej zgodę).

8. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przyniesienia ze sobą niezbędnych rzeczy (śpiwór, karimatę, ciepłe ubranie, piżama).

9. Organizatorzy zapewniają dostęp do gorących napojów.

10. Poruszanie się po szkole odbywać się będzie tylko pod opieką osoby dorosłej.

11. Za zniszczenie mienia szkoły podczas „Nocy w szkole” odpowiada sprawca.

12. Każda osoba, która złamie warunki regulaminu, opuści szkołę po uprzednim wezwaniu rodziców oraz poniesie dalsze, adekwatne do szkody konsekwencje. W takim przypadku rodzic/opiekun ma obowiązek odebrać podopiecznego.

13. Każdy uczestnik „Nocy w szkole” zobowiązany jest do podpisania i przestrzegania Regulaminu oraz respektowania Statutu Szkoły.

Opiekę nad uczniami w godzinach od 22:00 do 8:00 pełnią wychowawcy i nauczyciele: mgr Ewa Dorecka, mgr Marcin Grabka, Karolina Kmieć, mgr Aneta Orłowska.

Organizator:

Samorząd Szkolny pod kierunkiem opiekuna - Karoliny Kmieć